Доброволци на Европейски център участваха в международен тренинг за борба с речта на омразата

Доброволци към „Европейски център за иновации, образование, наука и култура” взеха участие в международно обучение, по проект „Борба с речта на омразата, чрез Европейска перспектива”.

В обучението, което се проведе от 23 до 29 Март в Ниш, Сърбия, се включиха доброволци и представители на НПО от седем страни.

Участниците придобиха нови умения и компетенции за действия срещу насаждането на омраза на европейско ниво, чрез програма "Hate Fighters". По време на тренинг курса, младежите се запознаха с основите на речта на омразата, правните и аспекти и възможности за противодействие, чрез Европейска перспектива.

Това е поредният международен обмен, в който се включват доброволци към „Европейски център за иновации, образование, наука и култура”. През Декември 2014 г., доброволци към Фондацията, взеха участие в обучение свързано с безработицата и липсата на информация за възможностите на младите, което се проведе в Атина, Гърция.