Дарете час

"Европейски център за иновации, образование, наука и култура" се включи в кампанията на Национален Алианс за Работа с Доброволци - "Дарете час".
В кампанията, която се провежда за 12 поредна година, участваха 40 Центъра за работа с доброволци на територията на 28 общини в страната и е най-мащабното проучване на обществените нагласи към доброволчеството. За целта бе изготвена анкета с атрактивна визия, а слоганът гласи: „Ти (ли) си доброволец!?”. Проучването обхвана 5000 души от цялата страна, от различен пол, възраст, образователен статус и заетост.
Доброволците към "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" успяха да обхванат различни социални групи, като освен попълнените анкети показаха различните лица на доброволния труд.