Среща на партньорите по проект SiLC

От 11.10 до 15.10, в Барселона, се проведе първа среща на партньорите по проект Synergy in Learning & Cooperation (SiLC), финансиран по ключова дейност 2 на програма Еразъм +.

Целта на проекта е предоставяне на ръководителите на екипи на малките и средни предприятия и организации, на наръчник, инсрументи и учебна програма, подходящи за обучение на работното място за развитие на различни компетенции.

Продължителността на проекта е 32 месеца, а разпространението на резултатите ще продължи две години след края на дейностите.

Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" е партньор с огранизации от Холандия, Испания, Чехия, Румъния, Латвия и Турция, работещи в областта на обучението за възрастни.