Synergy in Learning & Cooperation (SiLC)

Демографското развитие, застаряването на населението и активната миграция в Европейския съюз и света води до различия и културното многообразие на работната сила. Synergy in Learning & Cooperation (SiLC) отговаря на нуждите на малките и средни предприятия и организации, чийто лидери не знаят как да се справят с нарастващото разнообразие и как да го обърат в ползи. Лидерите и мениджърите имат нужда от укрепване и развитие на умения и компетенции - както на своите, така и на членовете на екипа, за да запазят организациите иновативни, ефективни и конкурентни.

Целите на проекта са да:
а) се разработи наръчник и инструментариум, подходящ за учене на работното място при подход отдолу-нагоре;
б) инструменти за обучение на възрастни (фасилитатори, обучители, треньори), които да подкрепят лидерите на екипи в развитието на разнообразие от компетенции.

Проектът ще разработи и тества:
• Готов за употреба инструментариум с практически инструменти и инструкции, как да се използва на работното място.
• Наръчник за ръководителите на екипи.
• Учебна програма за обучение на възрастни
• Наръчник за мениджъри за развитие на лидерски умения.

Продължителността на проекта е 32 месеца, а разпространението на резултатите ще продължи две години след края на дейностите.

Партньори:
LearningCoach BV - Холандия
SAMSUN OLGUNLASMA ENSTITUSU - Турция
Asociatia "Acces pentru Toti" - Румъния
M&M Profuture Training, S.L. - Испания
"Европейски център за иновации, образование, наука и култура" - България
Liepajas(vakara) mainu vidusskola - Латвия
Channel Crossings s.r.o.- Чехия

Начало: 2016 г.

Финансиране: Еразъм +

Брошура на проекта
Новини по проекта 1
Новини по проекта 2
Новини по проекта 3
Новини по проекта 4