VARIED - ПЕТА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ

На 27 и 28 Февруари 2023 г., в Габрово, се проведе пета международна среща на партньорите по проект VARIED, финансиран по програма Еразъм+ Спорт.

По време на срещата обсъдихме резултатите по проекта, проведените тренировъчните сесии с деца и младежи със специални образователно потребности. Представители на Университетът във Валенсия представиха обобщените данни и резултати, които събрахме по време на тренировките, както и анализ на резултатите.

Водеща организация: Municipality of Cullera (Spain)
Партньори:
Европейски център за иновации, образование, наука и култура - Габрово, България
GIPACOR (Corsica. France)
University of València (Spain)
Rugby Union Donau Wien. ROB (Austria)
CUS ROMA Torvergata (Italy)
Trust Rugby International Spain

Проектът е финансиран по програма Еразъм +