SUPPORT ENTRENREPRENEURSHIP OF WOMEN IN RURAL AREAS

Цели на проекта:
- Споделяне на примери, за успешни жени предприемачи, в селските райони от Европейския съюз и Турция;
- Увеличаване на броя на жените предприемачи;
- Подкрепа за равенството между половете;
- По добро разбиране на понятията за предприемачество и социалното предприемачество;
- Подобряване на капацитета на организациите партньори;
- Развитие на селските райони;
- Увеличаване на ключовите компетенции на лицата, които работят с младежи;
- Повишаване на осведомеността относно програмата "Еразъм +" в селските райони.

Дейностите по проекта ще се проведат в центъра на град Мугла, Турция между 17-25 ноември 2017 г.
Участниците ще учат, чрез споделяне на опит и реални преживявания. В програмата са включени изнасяне на доклади за изследвания, презентации, посещения, дебати.
Обменът ще се проведе изцяло с ефективно използване на инструментите на неформалното образование.

Партньори по проекта:
Karya Kadın Derneği – Turkey
Business And Innovation Center Nordthueringen Gmbh - Germany
Comune Di Gonnostramatza – Italy
Latvian Adult Education Association - Latvia
Associacao Juvenil Da Ilha Terceira – Portugal
Makedonska Platforma Protiv Siromashtija – Macedonia
Youth For Equality – Slovakia
Centre Of Resources For Rroma Traditions – Romania
European Centre For Innovation, Education, Science And Culture - Bulgaria

Финансиране: Еразъм +

Ръководство за насърчаване на жените предприемачи в селските райони (английска версия)