CC EDU IV СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ

На 17 Февруари се проведе четвъртата, международна реща на партьорите по проект CC EDU. Домакин на срещата трабваше да бъде Associazione PROGETTO MARCONI - Италия, но поради епидемиологичната обстановка в световен мащаб и в България, относно вирус SARS-CoV-2, срещата се проведе онлайн.

На срещата бе обсъден цялостния процес на управление, преглед на разпространението на разултатите и следващи стъпки, финализиране на онлайн платформата платформата и финализиране и превод на материалите по проекта.