Първа среща на партньорите по проект HUMOUR

На 3 ноември 2020 г. се проведе първа среща на партньорите по проект Humour, финансиран по ключова дейност 2, на програма Еразъм +.
Поради усложнената епидемиологичната обстановка, срещата се проведе онлайн.
На срещата положихме основите за подобряване на социално-емоционалния климат в класната стая, чрез използване на хумор.
Проектът ще бъде разпределен между 6 партньори от 5 различни държави.