Ръководство за подобряване на социалните умения, на учениците с използването на хумор