BEST - Среща на партньорите в Габрово

На 12 и 13 Декември 2019 г., в гр. Габрово, се проведе последната среща на партньорите по проект BEST (Begin an educative social training), финансиран по програма Erasmus+ : Sport Small Collaborative Partnerships.

В срещата се включиха представители на хандбален клуб "Чардафон" и "Мечти и Отбори", които споделиха добри практики за включване на хора с увреждания и / или хора със специални нужди в масови спортни дейности.

С партньорите от Италия и Испания обобщихме докладите за мониторинг, за оценка на резултатите и за оценка на постигането на целите.