Y(OUR) CULTIRE

Младите хора играят важна роля в развитието и популяризирането на културата, включително ценностите на толерантността и уважението.
Проект “Y(OUR) Culture” има за цел да изгради мостове между традициите и съвременността, за да засили процеса на помнене на миналото и да свърже младите хора от различни култури в уникален проект, в който чрез сътрудничество те могат да създадат пример за толерантност.

Младежите ще представят историята и културата на своите страни.
Проектът е фокусиран предимно върху знанията и уменията на младите участници като: танц, театър, музика, поезия, елементи, които спомагат за повишаване на социалното сближаване и толерантност.

Цели на младежкият обмен:
1. Младежта като принос за развитието на ценностите на културата и толерантността;
2. Мост между различните култури;
3. Идентифициране на въпроси, свързани с участието на общността в защитата на културата и традициите;
4. Укрепване на ценностите на толерантност и зачитане на многообразието сред младите хора;
5. Разработване на идеи за свързване на традицията и историята с модерността.

Участниците ще развият положителна информираност за другите култури и ще развият чувство за толерантност и разбиране за многообразието. Също така, те ще представят иновативни начини за популяризиране на своята култура и традиции.

Чрез този проект ще се повиши качеството на младежта, а също и активното участие и ангажираност в обществото, чрез насърчаване на концепцията за доброволен труд сред младите хора, с пълно разбиране на значението на екипната работа и културата, сред различните групи младежи. Включването на младежта в културните проекти повишава нивото на креативност. Този проект е мост, който свързва универсалните ценности и развитието на ценностите на гражданството сред младите хора.

Начало: 2019 г.

Финансиране: ERASMUS PLUS

Партньори:
KAS Youth Hub - UK
Европейски център за иноации, образование, наука и култура - България
ICM Jindrichuv Hradec z.s. - Czech Republic
USB - Greece
Idee In Movimento - Italy
Asociatia Tinerilor cu Initiativa Civica - Romania
YOUTH UP - Turkey