WALK AMONG A VITAL ENVIRONMENT WITH US - Wave us!

Идеята, e разработена от организацията USB (Гърция) и е да развие две основни цели - култивиране на икономически идеи и подход чрез екология, както и събуждане на екологично съзнание, чрез финансово управление на рециклируемите материали.
Участниците ще се запознаят с мултикултурното многообразие, неговите ползи и възможности за саморазвитие. Ще създадат нови приятелства и контакти, ще разчупят стереотипите и ще открият процеса на неформално обучение. Ще излязат от зоната си на комфорт.

ЦЕЛИ

  • Подготовка и информиране за относително новите начини на икономика-екология и конкретно в изследването и култивирането на концепцията за зелено развитие.
  • Зелено развитие, което е и икономическо развитие, като се има предвид че опазването на околната среда е ядро ​​на всеки план за развитие на държавите. Участниците също ще научат и ще се запознаят с нови начини за пестене на енергия и разхищение на материали.
  • Участието на млади хора от различни социални среди допринася за борбата срещу социалното изключване и ксенофобията, явления, чиято проява става все по-изразена по време на криза.

ДЕЙНОСТИ
Работни срещи, свързани с екология, начини за пестене на енергия и намаляване на отпадъците, като средство за междукултурен диалог и уважение към мислите и мненията на другите.

Лаборатории за създаване на рециклируеми неща.

Дейности с теми за правата на човека и равни възможности за всички, с цел култивиране на дух на солидарност и подпомагане на другите хора.

Екологични дейности, които включват обиколки с екскурзовод в екологичните зони на Стратони и групови игри в тези райони.

Младежкият обмен ще се проведе от 05/09/2022 до 12/09/2022, в Стратони, Халкидики, Гърция