VARIED

Основната цел на проект VARIED е да насърчи доброволчеството, социалното включване и равните възможности в спорта, за мъже и жени с обучителни затруднения.
Нашият проект успява да комбинира ефективно двете цели, създавайки пълно социално включване, чрез доброволчеството в спорта ръгби, като въведе хора с увреждания, където те ще станат съществена част от клубния живот. Ще основаваме действията си върху създаването на курсове, които ще предоставят уменията на треньорите / доброволците да прехвърлят тази иновативна форма на социално включване, в своите клубове и региони. Създаваме мрежа от участници, включително спортни асоциации, местни власти и доставчици на услуги за грижи, които гарантират, че всеки може да участва в приобщаващия спорт. VARIED е истински инструмент за интеграция, тъй като ще позволи на уязвимите възрастни, както мъже, така и жени, да играят, тренират и да се наслаждават заедно с други играчи.

Водеща организация: Municipality of Cullera (Spain)
Партньори:
Европейски център за иновации, образование, наука и култура - Габрово, България
GIPACOR (Corsica. France)
University of València (Spain)
Rugby Union Donau Wien. ROB (Austria)
CUS ROMA Torvergata (Italy)
Trust Rugby International Spain