SOCIAL INNOVATION MACH

Проектът "SOCIAL INNOVATION MACH" обединява 28 участници от 12 европейски организации, работещи за овластяване на младите поколения и желаещи да обменят и научат нови видове подход към социалните иновации, за да прехвърлят тези нови знания и умения в своите общности. Основното събитие на проекта ще бъде семинар за контакти, който ще се проведе в Абано Терме (Италия) от 15 до 19 май 2017 г.

Основната идея на проекта е, семинарът да се използва за контакти, като място за общуване на младежки организации, които могат да споделят идеи и практики за социални иновации. Целта е да съберем тези 12 организации, за да излезем с най-добрите методики и умения за обучение, които могат да бъдат полезни на младите амбициозни социални иноватори.

Всяка организация ще има шанса да представи най-ефективния си подход към социалните иновации (т.е. проект или конкретен метод) както по формален, така и по неформален начин. Тези семинари ще се редуват с дейности по изграждане на партньорства, с надеждата за бъдещо сътрудничество между KA2.

Финансиране: Еразъм +