Проект: Революция в кариерата

Обученията по проект "Революция в кариерата" имат за цел повишаване интереса и мотивиране желанието за личностно развитие, себепознание, отговорност към себе си и обществото, посредством обучение. Създаване на условия за развитие и реализация на млади хора в областта на иновативните решения.
"Революция в кариерата" има за цел да покаже на младежите лостовете и механизмите за една успешна кариера.

Начало: 2013 г.

Финансиране: Европейски център за иновации, образование, наука и култура