Проект: Център за развитие на социална и емоционална интелигентност

"Център за развитие на социална и емоционална интелигентност" към "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" развива компетенции и умения, свързани с правилна самооценка, самоконтрол, социална чувствителност и управление на взаимоотношенията, които дават възможност на хората да разберат и управляват своите собствени емоции, както и емоциите на другите при социалните взаимодействия.

В продължение на много години, резултатите от тестовете за интелигентност, известни като IQ (коефициент на интелигентност- показва интелигентността въз основа на логическо мислене) са считани за най-важен фактор при определянето на това колко успешен би бил човек в живота.

За повечето хора, емоционалната интелигентност (EQ) е по-важна от коефициента на интелигентност (IQ) за постигане на успех в живота и кариерата. Като самостоятелни личности нашия успех зависи от способността ни да разчитаме сигналите, които ни пращат другите хора и да реагираме адекватно на тях.
Това е причината, заради която всеки един от нас трябва да развива емоционални умения необходими за по-добро разбиране, съпричастност и комуникация с останалите. Още повече във времената на глобализация, в които живеем.

Уеб сайт: sei.eucenter.net

Начало: 2014 г.

Финансиране: Европейски център за иновации, образование, наука и култура