Проект: Подпомагане на млади таланти

Проект организиращ дейности свързани с подпомането на талантливи деца, младежи и подпомагане на тяхното развитие.

Начало: 2013 г.

Финансиране: Европейски център за иновации, образование, наука и култура