Picture's Up


Проект "Picture's Up" е създаден, за да даде на участниците възможността да увеличат своите знания и умения в използването на филми и театър, за да предадат послание. Този проект ще насърчи младите хора да се интересуват от изкуството и да намерят нови творчески начини да го използват.
За да постигнат това, участниците ще вземат участие в много дейности, които ще им позволят да развият въображението си.
Заедно, ще правим филми и ще изпълняваме театрални пиеси.
Обменът ще включи 40 участника от осем страни от Европейския съюз: Полша, Испания, Португалия, Италия, Гърция, България, Чехия и Франция.

Финансиране: Еразъм +