Проект: Отново на работа

Проект "ОТНОВО НА РАБОТА", е ориентиран към млади майки, които прекъсвайки кариерата си, за да отглеждат своите деца, загубват контактите и уменията си. От месец Септември, центърът ще организира поредица от обучения в градовете Габрово, Бургас и Пловдив, по различни компетенции за професионална и психологическа адаптация. Като допълнение ще има и курсове за добиване на специфични квалификации. След всяко едно обучение ще се получава сертификат, който може да послужи пред евентуален работодател. В центъра ще можете да се възползвате от безплатна консултация, за това как да си намерите работа, как да изберете подходяща длъжност за Вас, как да се адаптирате по-лесно, как да навлезете по-бързо в работния процес, как да проучите бъдещия си работодател и др. Повече информация за нашите курсове и обучения можете да получите на адрес www.revolutionbg.net.

Начало: 2013 г.

Финансиране: Европейски център за иновации, образование, наука и култура