Проект: Обучение на педагогически колективи

Целта на проекта е да започне поетапно обучаване на педагогически кадри за по-качествено и ефективно обучение на младите хора.

Начало: 2013 г.

Финансиране: Европейски център за иновации, образование, наука и култура