Проект: Младежка онлайн телевизия

Проекта е насочен към млади хора на възраст от 16 до 35 години, които искат да изградят умения свързани с методите за информиране на обществото, по дейностите, които са свързани с техните интереси. Ще информират по отношение на новини, културни мероприятия, спортни и други дейности.

Целта е да повишим интереса на младежите по отношение на културните събития, да увеличим информираността на младежите относно събития и дейности, които пряко или косвено касаят тяхото личностно и професионално развитие.

Вижте Младежката онлайн медия

Начало: 2013 г.

Финансиране: Европейски център за иновации, образование, наука и култура