Проект: Книжовност

Организиране на кампании и мероприятия за повишаване интереса на младите хора към книгите, книжовността и българщината.

Начало: 2013 г.

Финансиране: Европейски център за иновации, образование, наука и култура