Humour in the classroom

В ежедневния образователен процес, учителите често срещат липсата на мотивация в учениците и липса на концентрация в класната стая. Учениците не са ангажирани изцяло, поради понякога академичните уроци и твърде многото факти и информация, които трябва да научат и запомнят.

Учителите са поставени пред голямо предизвикателство да се преборят с това. Въпреки уменията и знанията на учителите, на много от тях липсват способности да мотивират учениците и все още използват старомодни методи на обучение. Тези, които са готови да направят някои иновации в клас обикновено имат трудности при намирането на източници на информация с добри практики.

Смехът е истинска и автентична човешка реакция и също така е начин да се почувствате оживени и развълнувани. Чувството за вълнение е важна част от любопитството, а любопитството е един от най-важните аспекти на обучението. Хуморът ни държи ангажирани и заинтересовани; може също така да ни помогне да се почувстваме като част от общност и може да ни помогне да продължим напред, когато чувстваме нещо трудно и невъзможно. Поради всички тези причини хуморът може да бъде удивителен инструмент в класната стая.

Основната цел на проект Humour е да подобри социално-емоционалния климат в класа, който често е застрашен от ниска концентрация, лоша мотивация и скука при учениците, безинтересно съдържание на уроците, старомодни методи на преподаване и бавни образователни реформи.

За да се постигне тази цел, ще бъдат разработени следните инструменти:
- Наръчник за добри практики - как да използваме хумора в класната стая;
- Обучение за учители;
- Ръководство за ученици за подобряване на социалните и трансверсални умения с помощта на хумор;
- Онлайн ресурс за обучение.

Проектът има за цел да постигне следните знания и умения:

  • Учители:


- Изследователски и аналитични умения;
- ИКТ умения;
- Подобряване на преподавателските компетентности, за да може да се определят функциите и мястото на хумора в обучението като средство за постигане на оптимално комуникация, разработване на нови идеи и източници със забавно съдържание;
- Хумористични примери на едно място, приспособими към уроците и учениците, използвани като инструмент за стимулиране на креативността, мотивацията и облекчаването на стреса.

  • В допълнение, учителите ще използват нашия проект за (ползи, обобщени от McKeachie и Svinicki (2006)):

- Увеличаване на посещаемостта в клас;
- Повишаване на ефективността при оценяване;
- Повишаване на интереса към ученето;
- Създаване на положителна социална и емоционална учебна среда;
- Създаването на обща психологическа връзка между учениците и учителя.

  • Ученици:


- Меки умения (използване на хумористично съдържание, демонстрация и трансформация на гласа, движение) за активно участие в учебния процес;
- Възможност за използване на драматични техники и меки умения при представяне на комично съдържание в клас;
- Укрепване на емоционалното и творческо-критичното мислене;

  • Също така учениците ще използват резултатите от нашия проект, за да могат:

- подобряване на академичните резултати;
- увеличаване на критичното и дивергентно мислене;
- намаляване на безпокойството и стреса при работа с труден материал.

В проект HUMOR участват 6 партньори от 5 различни държави. Планираме общо 300 ученици да участват в изпълнението на проекта. Освен това общо 10 учители ще участват в обучителни дейности, а 30 учители ще бъдат включени в разработването на резултатите от проекта.

Начало: 2020

Водеща организация: Фондация „Европейски център за иновации, образование, наука и култура“ Габрово, България

Партньори:
SMART IDEA Словения
Turk Egitim-Sen Турция
JumpIN Hub - Associação para a Inovação e Empreendedorismo Португалия
JU OS "Stari Ilijas" Босна и Херцеговина
Svetovanje in pomoč pri poslovnih storitvah,Словения