Проект: Електронно училище

Система за началните, средните и висшите училища, която дава възможност освен за подготовка на учениците, така и за дистанционно оценяване.

Тя съдържа в себе си :

- Учебни материали под формата на електронна библиотека, както за учениците , така и за учителите
- Тестове по всички дисциплини
- Електронен дневник и електронен бележник
- Справка за провежданите учебни дисциплини - къде, кога и как се провеждат
- Възможности всеки един преподавател индивидуално да изготвя материали и тестове
- Справки за ученици по отношение на оценки, отсъствия и поведение с пълен достъп на родителите до досието на ученика.
- Възможност за дистанционно обучение на ученици и издаване на дистанционни дипломи.
- Създаване на онлайн клубове по интереси за обмяна на информация
- Възможност за чат връзка както ученик - ученик, така и ученик - учител
- Пълна информация за учителите - портфолио на учителя
- Известия за събития и абониране за материали

Начало
: 2013 г.

Финансиране: Европейски център за иновации, образование, наука и култура