YOULEAD - ВТОРА МОБИЛНОСТ

В периода от 19.09 до 26.09.2019 г. беше осъществена втората мобилност за изграждане на капацитет, на младежки работници в рамките на проект "mYouth Lead in Shaping the Future [YouLEAD]", финансиран по програма Еразъм +.

Това 7-дневно събитие имаше три дейности за изграждане на капацитет:
01: „Моят нов опит“.
Дейностите по разпространението и резултатите бяха прегледани отново от всички участници, членове на консорциума. Методи: интерактивна презентация, семинари, мозъчна атака на сесии, обмен на опит, работа в екип, дейности на открито. Стартиране на идеите в социалните медии.
02: „Мобилно приложение, маркетингово творчество и SDG“
Неформални дебати и обмен на опит и идеи с партньор. Дебатите като неформална форма на съвместен аргументативен диалог между индивидите се основававаха и фокусираха върху задаване и отговаряне на въпроси за стимулиращо критично мислене и за извеждане на нови идеи.
03: „mYouth Lead in Shaping the future“.
Дискусия за мястото в ролята на младите при формирането на мобилното маркетингово бъдеще. Представяне на резултатите от проекта, мобилно приложение и проект.