VARIED - среща на партньорите

От 17 до 20 Октомври, във Виена, се проведе втора международна среща на партньорите по проект VARIED, финансиран по програма Еразъм+ Спорт.

По време на срещата обсъдихме напредъка на проекта и насърчаването на доброволчеството. Trust Rugby International Spain представиха създаването на курсове, които ще предоставят умения на треньорите/доброволците уменията за социално включване, в своите клубове и региони.

Водеща организация: Municipality of Cullera (Spain)
Партньори:
Европейски център за иновации, образование, наука и култура - Габрово, България
GIPACOR (Corsica. France)
University of València (Spain)
Rugby Union Donau Wien. ROB (Austria)
CUS ROMA Torvergata (Italy)
Trust Rugby International Spain

Проектът е финансиран по програма Еразъм +