Среща на партньорите по проект "Промяна с половин градус"

На 26 Октомври се проведе втора среща по проект „Промяна с половин градус“, в Gimnazija Metković. Екипът на фондацията се включи в срещата онлайн. Колегите от Латвия прекараха деня в училището, запознаха се с хърватската образователна система, сравниха училищата в Латвия и Хърватия, посетиха час по английски.

По време на срещата отбелязахме напредъка на проекта и всички завършени дейности.

Като част от този едногодишен проект ще бяха създадени ръководство за учители и инструментариум за учителите в началните училища, за това как да преподават по-лесно теми свързани с изменението на климата и глобалното затопляне