Пилотно обучение на учители

На 14 Април 2022 г. в гр. Сандански се проведе пилотно обучение на учители, по проект Humour in the classroom.

По време на тренинга тествахме инструментите разработени от всички партньори, като част от Ръководството с добри практики.
В резултат (освен много смях), учителите се прибраха с полезна информация и практически инструменти за мотивация на учениците, чрез използване на Хумор в клас.