Обучение за Емоционална интелигентност и устойчивост

На 23 и 24 Април 2024 г., в Пловдив се проведоха обучителни дейности с учениците от партньорските държави, по проект „Healthy Food for Smart People“, финансиран по програма Еразъм плюс.

Темата на обучението бе Емоционална интелигентност и устойчивост.

През двата дни участниците се запознаха с Теоретична рамка за социална и емоционална интелигентност и стратегии за непрекъснато развитие на уменията за емоционална интелигентност.