Младежки обмен WAVE US


От 5 до 12 септември, в Санотирни, Гърция се проведе младежки обмен по проект Walk Among a Vital Environment with Us - финансиран по програма Еразъм Плюс.

Участниците се запознаха с мултикултурното многообразие, неговите ползи и възможности за саморазвитие. Създадоха нови приятелства и контакти и разчупиха стереотипите, чрез процеса на неформално обучение.

ДЕЙНОСТИ
Работни срещи, свързани с екология, начини за пестене на енергия и намаляване на отпадъците, като средство за междукултурен диалог и уважение към мислите и мненията на другите.
Лаборатории за създаване на рециклируеми неща.
Дейности с теми за правата на човека и равни възможности за всички, с цел култивиране на дух на солидарност и подпомагане на другите хора.
Екологични дейности, които включват обиколки с екскурзовод в екологичните зони на Стратони и групови игри в тези райони.