LIFE SKILLS AND SPORT - заключителна среща

На 26 и 27 май, се проведе финална среща на партньорите по проект “Life skills and sport”, финаниран по програма Erasmus plus Sport. Срещата бе организирана от Община Куйера, Испания, партньор по проекта.
С партньорските организации обобщихме теоретичните и практически данни, събрани след фазата на изследване, реализираните дейности и работни срещи с учениците.
Оценихме резултатите и постигането на целите.
Част от срещата бе посветена на това как могце да бъде използвана създадената Европейска мрежа, чрез уеб сайта и дали има необходимите условия за консолидиране на партньорството в по-нататъшни проекти, които да реализираме заедно.