Курс по предприемачество в ПТГ "Д-р Никола Василиади"

Днес започнахме поредица от обучения по предприемачество в Професионална Техническа Гимназия "Д-р Никола Василиади", град Габрово.

Фокусът на първият ден беше върху идеите и преприемаческата перспектива. Говорихме за нагласата, мотивацията и поведението на предприемачите.
С младите предприемачи на Габрово, обсъдихме предприемаческият дух, поемане на риск и вземане на решения, разбиране за индустрията и икономически реалности.

На следващите модули от обучението предстои да разгледаме комуникация с клиенти, проучване и удовлетворяване на реалните нужди на пазара, стратегическо позициониране и планиране и бизнес модели.