Дни на кариерното развитие - Габрово

Във връзка с месеца на кариерното развитие, организиран от Европейски център за иновации, образование, наука и култура, в град Габрово ще се проведат:

* На 15 Февруари 2014 Ден на отворените врати в Мол Габрвово - 2 етаж, където ще можете да получите безплатни консултации, по отношение на възможностите Ви за намиране на работа. Как да подготвим CV, мотивационно писмо и др.- от 13:00 до 16:00 часа

* На 22 Февруари 2014 - безплатен семинар " Как да си намерим работа и какви възможности имаме за намиране на работа в Европейския съюз" - Семинарна зала Мол Габрово от 13:00 до 16:00 часа