HI-TECH DEMOCRATS

Гражданската ангажираност на младите, независимо дали става дума за присъединяване към общностни групи, доброволческа дейност, за подпомагане на съседи или усилия в посока на гражданските права, е важна за силата и ефиктивността на демокрацията. Също така е важна за личностното израстване и формирането на идентичност по време на прехода към зряла възраст.

Интернет неизбежно предоставя възможност за участие в онлайн обществото и насърчава социалното приобщаване. За това, ще бъде отделено специално внимание на новото медийно общество и по-специално на Мрежата, като средство за съживяване на гражданския живот и демокрацията.

Вярваме, че както образованието насърчава демокрацията и икономическия растеж, така и интернет има потенциала да бъде използван от обществото като цяло. Един от основните резултати от проекта е активното гражданство, в дигиталната ера.

По-конкретно имаме следните цели и намерения:
- Да подготвим младежките работници с необходимите умения и компетенции, за да се преодолее демократичната изолация на младите хора, използващи новаторски техники.
- Да се идентифицират технологиите, които мотивират младите хора да участват активно онлайн.
- Да се развият комуникационни техники, преплетени със социалното медийно общество, които да вдъхновяват младите хора да бъдат активни граждани.
- Да се споделят ефективните онлайн инструменти, които участващите организации в момента използват с намерението да ангажират хората в демократични процеси.
- Да засили сътрудничеството с партньорите, чрез програмата "Еразъм +", по-специално в областта на демократичното участие на младите хора.

Обучението ще се проведе в Бреша, Италия от Мистрал, от 19/03/2018 до 23/03/2018 в сътрудничество с партньорски организации от България, Гърция, Литва, Романи, Кипър, Чехия, Португалия, Дания, Полша, Испания, Естония и Словения.

Финансиране: Еразъм +