VARIED - ТРЕТА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ

От 13 до 15 Юни, в Рим, се проведе трета международна среща на партньорите по проект VARIED, финансиран по програма Еразъм+ Спорт.

По време на срещата обсъдихме напредъка на проекта, набирането на доброволци и трнировъчните сесии с деца и младежи със специални образователно потребности. Trust Rugby International Spain представиха стъпките за провждане на трнировъчните сесии, както и уменията които трябва да имат доброволците и треньорите за социално включване, в своите клубове и региони.

Водеща организация: Municipality of Cullera (Spain)
Партньори:
Европейски център за иновации, образование, наука и култура - Габрово, България
GIPACOR (Corsica. France)
University of València (Spain)
Rugby Union Donau Wien. ROB (Austria)
CUS ROMA Torvergata (Italy)
Trust Rugby International Spain

Проектът е финансиран по програма Еразъм +