Успешно преминахме обучение "Доброволчески мениджмънт”

На 11.09.2013 г., координаторите за работа с доброволци към „Европейски център за иновации, образование, наука и култура” успешно преминаха обучение "Доброволчески мениджмънт”, проведено от Национален алианс за работа с доброволци.

В обучението, проведено във Велико Търново се включиха организации домакинстващи „Център за работа с доброволци” към НАРД, от Северна България.

По време на дискусиите бяха разгледани темите – подбор и набиране на доброволци, трудови характеристики, препядствия в работата с доброволците и как да ги преодоляваме, задържане и мотивация.