Трета среща на партньорите по проект SiLC

На 25 и 26 октомври 2017, в Прага, Чехия се състоя третата международна среща на партньорите по проект SiLC.
Домакин на срещата беше партньора от Чехия - Channel Crossings.

По време на срещата представихме резултатите от изследователската фаза и национални доклади по проекта.
Бяха обсъдени компетенциите, които трябва да бъдат адресирани към лидерите на екипи, за управление на разнообразието.

Планирахме следващите стъпки и фази на проекта и по конкретно създаването на инструментариум за лидерите на екипи.