Среща на партньорите SiLC

От 24 до 26 Април 2019 г., се проведе последната среща на партньорите по проект Synergy in Learning & Cooperation (SiLC), финансиран по програма Еразъм+.
Срещата се проведе в Бреда, Холандия, като домакин бе водещата организация по проекта - Learning Coach.

На срещата обсъдихме всички продукти и резултати от работата по проекта и партньорството. Обърнахме особено внимание на възможностите за разпространение на резултатите, с цел по голям обхват и реално приложение на инструментите в микро, малките и средни предприятия и организации.

В следващите дни, всички разработени материали ще бъдат качени в сайта на проекта, както и в нашата страница, а до седмица ще бъдат достъпни и на български език.