Работна среща със спортните клубове в Габрово

На 3 Юли 2014 г, Европейски център за иновации, образование, наука и култура организира работна среща с представители на спортните клубове в Габрово и партньорски НПО организации. На срещата беше обсъдена стратегия за развитие и популяризиране на спорта и физическата култура сред младите на територията на Община Габрово.

Участниците идентифицираха сили и слаби страни в развитието на спорта в Общината, на база на които бе изготвен план за действие, с цел засилване интереса на младежите към спорта и здравословния начин на живот.