Първа среща на партньорите по проект Sprinters

На 8 и 9 Февруари 2017 г., в Куйера, Испания, се проведе първа среща на партньорите по проект Sprinters, финансиран по програма Еразъм + за спорт.

Целта на проекта е насърчаване на спорта в защитени природни територии.

Продължителността на проекта е 32 месеца и включва създаване на мрежа от спортни клубове, природни паркове, местни власти и заинтересовани страни, голямо спортно състезание - Sprinters Olympics и анализ и предлагане на възможности за създаване на устойчив бизнес, свързан със спорта в защитени местности.
В България дейностите ще се проведат на територията на Природен парк "Българка" - местен партньор по проекта.

Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" е партньор с огранизации от Испания, Италия, Хърватия и Латвия, работещи в областта на природните паркове и спорта.