Първа среща на партньорите по проект Sport, life and living together

От 9 до 12 Януари се проведе първата международна среща на партньорите по проект Sport, life and living together, финансиран по програма Еразъм +.

На срещата в Джифони, Италия, обсъдихме и координирахме действията и инициативите, които трябва да реализираме следващите 6 месеца, както и възможностите за добавена стойност, както за участниците в проекта, така и за партньорските организации.

На 10.01.2018 г. се проведе работна конференция, в която се включиха кмета на община Джифони, представители на местната администрация, заинтересовани страни и местната общност. Бяха представени основната цел на проекта и сътрудничеството, очакваните резултати и ползите за обществото от реализирането на дейностите.

Проект: “SPORT, LIFE AND LIVING TOGETHER” 590308-EPP-1-2017-1-IT-SPO-SSCP
Финансиран по програма „Еразъм+“