Първа среща на мрежата за анализ на обществени рискове

От 14 до 16 март 2016, в Пловдив се проведе първа национална среща на НПО мрежата за анализ на обществени рискове.

По време на срещата, гражданските организации, обсъдиха използването на езика на омразата, задълбочаване на ксенофобията и настъпването на популизма като основен начин за правене на политика. Обсъдихме рисковете за развитие на всички страни и общности, в които то се случва.

Следващата среща ще се проведе на 25 Март в Перник, и ще бъде посветена на въпросите на бедността и на рисковете, които тя поставя пред икономическото развитие, политическата система, демократичните процеси, националната сигурност и развитието на интеграцията на ниво ЕС.