Покана за младежи, които да бъдат част от проект: “SPORT, LIFE AND LIVING TOGETHER”

Фондация „Европейски център за иновации, образование, наука и култура", кани всички млади хора на възраст между 16 и 30 години, да се включат в конкурс за избор на 25 участника и 5 доброволци, които ще вземат участие в следните дейности по проекта:

  • Семинари, насочени към развиване на познавателни, методически, комуникативно-изразни и социални компетенции;
  • Спортни дейности, насочени към развиване на социални умения и компетенции, и подобряване на уменията за възприятие, свързани с времето и пространството;
  • Семинари за спорта и здравето;
  • Участие във виртуална мобилност с избраните кандидати от партньорски организации;
  • Мобилност с всички партньори и доброволци по проекта в България (юни 2018 г.) и Гърция (декември 2018 г.) (дейността важи само за доброволците)

ЗА ПРОЕКТА
Проектът има за цел да преодолее различията, чрез насърчаване на образованието, чрез спорт и физическа активност, като средство за социализация, но също и начин за постигане на специфични компетенции.
Цели:
1) Насърчаване и развиване на образованието за спорта и чрез него, развитие на различни социални умения чрез спорт, като неразделна част от ключовите компетенции на европейското гражданство. Ще се подчертае значението на изучаването на програмите за профилактика на болестите и насърчаване на здравето;
2) Развиване на "учене за общуване", "учене да бъдем заедно с други хора", по-специално с хората, които трудно се интегрират в обществото.
Проектът също така преследва целите на Олимпийската харта - спортът е право на всеки и всякаква дискриминация по отношение на националността, расата, религията, политическата ориентация или всяка друга форма на изключване е нетърпимо и несъвместимо с отговорната спортна практика, чиято цел е да събере хората чрез спортни дейности.

ФИНАНСИРАНЕ
Проектът е финансиран по програма "Еразъм + Спорт", следователно участниците няма да имат разходи.

КРАЕН СРОК
Заявлението трябва да бъде подадено най-късно до 11 февруари 2018 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАЯВКАТА
За да кандидатстват, участниците трябва да изпратят заявление за участие на електронен адрес info@eucenter.net.

ИЗТЕГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР
Изборът на участниците ще бъде осъществен, чрез споделена методология между партньорите. Координаторите на проекта ще направят интервюта с желаещите да се включат, на 12 февруари 2018 г. в седалището на Фондацията.
Ще се даде приоритет на следните кандидати:
- млади хора, които не посещават спортни курсове;
- млади хора в неравностойно положение.

ПУБЛИКУВАНЕ НА СПИСЪКА НА УЧАСТНИЦИТИ
На 20 февруари избраните кандидати ще бъдат информирани, чрез обаждене по телефона и публикуване на списъка с участници в www.eucenter.net

ИНФОРМАЦИЯ
За допълнителна информация, може да се свържете с Димитър Бенев – координатор на проекта
електронна поща: info@eucenter.net
мобилен номер: 0898 333 813
или www.eucenter.net

Проект: “SPORT, LIFE AND LIVING TOGETHER” 590308-EPP-1-2017-1-IT-SPO-SSCP
Финансиран по програма „Еразъм+“