Обучение на тема: „Учителското портфолио" на ОУ "В.Левски" Плачковци

На 19 Ноември, педагозите от ОУ "В.Левски" Плачковци, участваха в обучение на тема: „Учителското портфолио” с автор и лектор – инж. Калина Христова - водещ обучител-консултант към "Европейски център за иновации, образование, наука и култура".
Участниците получиха информация за същността и структурата на Учителското портфолио, което е важен инструмент за самооценка и оценка качеството на труда на учителя.
В края на обучението учителите получиха сертификати за преминато обучение.