Обучение на тема: „Работа в екип" на ОУ "Гео Милев" гр. Садово

На 22 Ноември, педагозите от ОУ "Гео Милев" гр. Садово, участваха в обучение на тема: „Ефективна работа в екип” с автор и лектор – инж. Димитър Бенев - обучител-консултант към "Европейски център за иновации, образование, наука и култура".
Изнесеното обучение се проведе в хотел "Панорама" гр. Трявна.
В рамките на обучението бяха застъпени теми като принципи за работа в екип, ефективна комуникация в екипа, групово вземане на решения и други.
В края на обучението учителите получиха сертификати за преминато обучение.