Обучение на четири училища за "Иновативни техники"

На 07.04.-08.04.2016г. в гр. Сливен, обучители от Институт по качество в образованиет, към Фондацията проведоха обучение на на тема: "Иновативни техники и изграждане на гъвкави стратегии за усъвършенстване на образователно - възпитателния процес".

В обучението участваха четири училища от три области на страната - ОУ”Васил Левски”с.Караджово, обл.Пловдив, ОУ”Св.св.Кирил и Методий” с.Чешнигирово, обл.Пловдив, ОУ”Георги С.Раковски”с.Голямо ново, обл.Търговище и ОУ”Св.св.Кирил и Методий” гр.Ветрен, обл.Пазарджик, училища-партньори по проект „Всеки ученик ще бъде отличник” към ЦМЕДТ ”Амалипе”.

По време на тренинга, обучителите запознаха участниците с методите за изграждане на знания и умения от нов тип, на принципа на надграждане, чрез модулни програми, внедряване на нови технологии в учебния процес, изграждане на положителна среда и изграждане на стратегия за ефективна работа в учебното заведение. Говорихме и за синхрон между учители, родители и местна общност, и надграждане на образователния процес чрез неформални техники за обучение.

Изключителни учители, възпитатели и най-вече ХОРА!За нас е чест, че имахме възможност да се запознаем!

Публикувахте от Европейски Център Габрово в 8 април 2016 г.