Начало на проект BEST

Днес, официално дадохме начало на проект BEST (Begin an Educative Social Training), финансиран по програма Erasmus + Sport.
В научната гимназия на Чекано, Италия изживахме и споделихме емоциите и радостите, които спорта може да даде на децата с различни интелектуални и физически умения.

Целта към която BEST се цели е да превърне различията и разнообразието в нещо положително, да покаже ценността на уважението, като спомогне за преодоляване на предразсъдъците и вътрешните бариери, като по този начин се насърчава по-активното включване в обществения живот.

Партньори:
Associazione Sportiva dilettantistica DFG (DREAM FUN GAME) Sport – Италия
Европейски център за иновации, образование, наука и култура - България
Община Виналеса – Испания
Община Чекано - Италия