Movember

Във връзка с месеца на Мъжкото здраве и солидарността към рака на простата, Европейски център за иновации, образование, наука и култура изработи голям мустак, който ще бе изложен в Мол Габрово.

Европейски център за иновации, образование, наука и култура предвижда редица събития в подкрепа на Movember с цел повишаването на информираността за целите и каузата на движението.

Всяка година 1000 нови случаи на рак на простата се регистрират в България. Затова именно през месец ноември всеки мъж носи с гордост своя белег на мъжествеността - мустакът; тогава той се обръща към своите братя по пол, за да бъде съпричастнен и да покаже на околните, че не се притеснява да се отнесе сериозно към собственото си тяло и здраве. И тази година през ноември хиляди мъже по света – от Австралия и Нова Зеландия, през Южна Африка и Европа до Северна Америка, предоставят горната си устна на каузата за мъжкото здраве. Пускайки си мустаци в продължение на 30 дни, всички те участват в кампанията Movember (терминът е комбинация от mo – австралийската сленг дума за мустаци, и наименованието на месец ноември), чиято цел е събирането на средства и повишаването на информираността относно рака на простатата..

Как изработваме нашите мустаци, може да видите тук