Младежки обмен Picture's Up - Краков, ПолшаПетима младежи от "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" се включиха в младежки обмен "Picture's Up" от 16 до 24 Август, в Краков, Полша.
В Полша участниците разшириха своите знания и умения в използването на филми и театър, за да предадат послание. Този проект насърчи младите хора да се интересуват от изкуството и да намерят нови творчески начини да го използват.

По време на творческите работилници са засегнати теми свързани с киното и театъра, както и актуални теми за пропагандата и цезурата в различните страни.

Промоционално видео, създадено от участниците в проекта, което показва духа и настроението на младежитеОбменът включи 40 участника от осем страни от Европейския съюз: Полша, Испания, Португалия, Италия, Гърция, България, Чехия и Франция. Водеща организация и домакин в Полша бе Youth Human Impact .
Младежкият обмен е финансиран по програма Еразъм +.