LIFE SKILLS AND SPORT - първа среща на партньорите

На 19.03.2021 се проведе първа среща на партньорите по проект LIFE SKILLS AND SPORT. финансиран по програма Еразъм +.

По време на срещата обсъдихме:
• Описание на проекта и представяне на партньорството;
• Създаване на Управителен комитет;
• Насоки за управление на разходите и бюджет;
• Възможни проблеми и / или нужди, свързани с проекта;
• Представяне, подготовка и споделяне на онлайн ръководство, което ще е необходимо за създаване на локалната мрежа и избор на тихи партньори;
• Дискусия относно разпространението. Избор на лого, идеи за уебсайт.

Следващата стъпка е изданието на Ръководство за документи за създаването на локалната мрежа, като по този начин ще бъде приложена същата стратегия във всяка местна общност.